Stalni sudski vještak Darinka Cimera

Darinka Cimera je diplomirani ekonomist, te višegodišnji financijski djelatnik, s iznimnom reputacijom u stručnim ekonomskim krugovima. Od 2011. godine radi kao ovlašteni sudski vještak za računovodstvo i financije.

Sudjelovala je u brojnim složenim pravnim sporovima na općinskim, županijskim i trgovačkim sudovima u Republici Hrvatskoj.

Zahvaljujući svojoj stručnosti i neovisnosti, pravi je odabir za sve oblike mišljenja, nalaza i vještačenja iz financijsko-računovodstvenog područja.

Kontakt:

Darinka Cimera
Adresa: M. Gennaria 26, 51000 Rijeka
Tel: 051/648-440
Mob: 098/208-484
E-mail: darinka.cimera@ct-con.hr