Kontinuirani porezni nadzor

Usluga kontinuiranog poreznog nadzora namjenjena je trgovačkim društvima svih veličina i djelatnosti, ali i obrtnicima i slobodnim zanimanjima. Ugovaranjem ove usluge osiguravate si smanjenje troškova poslovanja zahvaljujući konstantnom praćenju obračuna poreznih obveza, stalni pristup kvalitetnim i pravovremenim informacijama i savjetima, te prevenciju i suradnju u slučaju bilo kakvog poreznog nadzora. Prednosti ove usluge:

  • stalna kontrola ispravnosti vođenja računovodstvenih i poreznih evidencija
  • kontinuirano praćenje pravodobnosti i točnosti u obračunavanju i plaćanju poreza i drugih javnih davanja
  • dugoročno savjetovanje kako u zakonskim okvirima ostvariti maksimalnu poreznu uštedu
  • trajna optimizacija poreznih obveza
  • aktivno porezno planiranje uz maksimalno korištenje poreznih pogodnosti sukladno važećim propisima
  • praćenje i obavještavanje o svim zakonskim promjenama i aktualnostima
  • stručna potpora i suradnja u slučaju bilo kakvog inspekcijskog nadzora