O nama

Dean Cimera rođen je u Rijeci 20. listopada 1983. godine. Po završetku Gimnazije Andrije Mohorovičića upisuje Ekonomski fakultet u Rijeci, smjer financije i bankarstvo te 2007. stječe titulu magistra ekonomije.

Nakon toga, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu nastavlja obrazovanje na poslijediplomskom specijalističkom studiju, smjer financijske institucije i tržišta, te tako stječe dodatna znanja i vještine na području financija. Poslijediplomski specijalistički studij završava 2010. godine izradom završnog rada pod mentorstvom dr. sc. Vlade Leke.

Tijekom studija te po njegovom završetku stječe praktična znanja iz ekonomije i financija radeći u društvu CT-CON d.o.o. kao samostalni knjigovođa i konzultant. Nakon što je ispunio uvjete, pristupa pripremi i polaganju ispita za ovlaštenog poreznog savjetnika. U svibnju 2014. godine polaže sve zakonom propisane ispite te stječe zvanje ovlaštenog poreznog savjetnika.

S tek napunjenih trideset godina postaje najmlađi ovlašteni porezni savjetnik u Hrvatskoj te 2015. otvara javno trgovačko društvo „Cimera i suradnici porezno savjetništvo“ specijalizirano za pružanje svih vrsta usluga vezanih uz poreze.

Izvrsno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu (Cambridge ESOL  Examinations, razina: CAE – Certificate in Advanced English) te pasivno talijanskim jezikom.

U slobodno vrijeme aktivno se bavi sportom, a od 2004. godine član je Mensa Hrvatska.