Odvjetnik Nikola Pranjić

Odvjetnik Nikola Pranjić diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2007. godine, s diplomskom radnjom „Trgovačka društva“ iz kolegija Ekonomske politike. Iste godine upisao se u Hrvatsku odvjetničku komoru, a kao odvjetnički vježbenik radio je u Zajedničkom odvjetničkom uredu Silvana Demark i Lada Oštarić Vuković u Rijeci, kao i odvjetničkim uredima Senada Vukovića i Sanje Bravar u Rijeci. U četiri godine rada pod mentorstvom imenovanih odvjetnika imao je priliku stjecati iskustvo u svim pravnim područjima dok se uže specijalizirao u području obveznog, trgovačkog i upravnog prava, posebice glede poreznih predmeta.

Nakon položenog pravosudnog ispita pred Ministarstvom pravosuđa u
Zagrebu 2011. godine, osnovao je vlastiti odvjetnički ured sa sjedištem u
Rijeci, uz nastavak suradnje sa odvjetnicom Sanjom Bravar.

Od stranih jezika, govori engleski.

Odvjetnik Nikola Pranjić, član je Hrvatske odvjetničke komore.

Kontakt:

Odvjetnik Nikola Pranjić
Adresa: Riva 4, 51000 Rijeka
Tel: 051/211-528
Fax: 051/323-389
Mob: 099/238-6764
E-mail: nikolapranjic@gmail.com