Naše usluge

Osnovna djelatnost društva je pružanje usluga poreznog savjetništva.
Kako bi klijentima približili našu ponudu, formirali smo sljedeće komplete usluga: