U prethodnoj objavi pisali smo općenito o temi državnih poticaja, dok ćemo se u ovoj pobliže fokusirati na jednu od navedenih, potporu od HZZ-a, a to je potpora za samozapošljavanje. S obzirom na to da je tema malo opširnija, obradit ćemo ju u dva bloga. U prvom blogu, pobliže ćemo vam objasniti što je navedena mjera i koliki su maksimalni iznosi koje možete dobiti za pojedinu djelatnost. U drugom djelu pobliže ćemo pojasniti detalje na koje trebate obratiti pažnju prilikom ispunjavanja prijave za potporu.

Na samom početku, važno je istaknuti da se Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju najkasnije do 31. listopada 2021. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Potpora za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta.

Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte kao i za preuzimanje postojećih subjekata.

Navedena se potpora dodjeljuje u obliku financijske injekcije koja služi podmirenju svih početnih troškova vezanih uz registraciju i djelovanje poslovnog subjekta, te za nabavu opreme potrebne za obavljanje djelatnosti.

Kao i kod svih ostalih oblika državnih potpora, javljaju se određena ograničenja i uvjeti koje je potrebno ispuniti kako bi prijava bila prihvatljiva. Cilj potpore je financijska podrška nezaposlenim osobama koje se odluče „uplivati“ u poduzetničke vode, odnosno za osobe koje imaju namjeru osnovati trgovačko društvo.

Osnovne informacije vezane uz prijavu potpora za samozapošljavanje.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta (NKD), a ista je podijeljena u četiri skupine prihvatljivih djelatnosti:

 1. Visina potpore do 130.000,00 HRK dodjeljuje se za registraciju djelatnosti (C) – Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 2. Visina potpore do 100.000,00 HRK dodjeljuje se za registraciju djelatnosti:
  • (B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05 – 09)
  • (D) Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36 – 39)
  • (F) Građevinarstvo (odjeljci 41 – 43)
 3. Visina potpore do 75.000,00 HRK dodjeljuje se za registraciju djelatnosti:
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i rekreacija
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (M) Stručne, zdravstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim 69.1)
 4. Visina potpore do 55.000,00 HRK dodjeljuje se za registraciju djelatnosti:
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Popis i opis djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) moguće je pronaći na sljedećem LINKU.

Bitno je znati

Gore navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno odabiru osnovne djelatnosti Društva. Međutim, visina dodijeljene potpore ovisi o procijeni (evaluaciji) opravdanosti početnog ulaganja koje se dokazuje kroz poslovni plan i troškovnik. Zbog navedene činjenice dobar poslovni plan vrlo je bitan pri dobivanju pozitivne ocjene prijave.

COVID-19 napomena: Potpore se neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusa (COVID – 19). Navedeno vrijedi i za sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu.

Ukoliko planirana djelatnost budućeg poslovnog subjekta nije na popisu prihvatljivih djelatnosti, prijava potpore za samozapošljavanje biti će odbačena od strane HZZ-a. Popis neprihvatljivih djelatnosti moguće je pronaći na službenim stranicama HZZ-a.

 

U sljedećem blogu, pobliže ćemo proći kroz detalje ove potpore, dotada, ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite.

Ako imate poslovnu ideju, te se želite prijaviti na potporu za samozapošljavanje, no niste sigurni kako pripremiti poslovni plan i troškovnik? Slobodno nam se obratite, u svakom koraku ovog procesa Vam možemo pomoći. Kontaktirati nas možete direktno preko kontakt forme na sljedećem LINKU ili preko društvenih mreža.

 

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja.

 

Kontaktirajte nas!