U posljednje vrijeme sve su češće teme kripto valuta i dionica, kako na društvenim mrežama tako i u vijestima. No koji je točno porezni aspekt ulaganja u dionice ili u kripto valute? Na što treba paziti? 

 

Kupovina kripto valuta i dionica za pojedinca i društva predstavlja ulaganja u kapital te samim time sva dobit koju ostvarimo za nas predstavlja dohodak od kapitalnih dobitaka.

Pod kapitalne dobitke ubraja se, kako je to navedeno u Zakonu, sljedeće:

  • Prenosive vrijednosne papire i strukturirane proizvode, što uključuje i udjele u kapitalu trgovačkih društava i drugih vrsta udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s takvim društvima
  • Instrumente tržišta novca
  • Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
  • Izvedenice
  • Razmjerni dio likvidacijske mase u slučaju likvidacije investicijskog fonda te ostali primici ostvareni od vlasničkih udjela u slučaju likvidacije, prestanka ili istupa.

Sad kad znamo na što se sve obračunavaju kapitalni dobitci, što su zapravo kapitalni dobitci?

Kapitalni dobitci predstavljaju razliku između nabavne vrijednosti i prodajne cijene.

Primjer:

Ako nabavimo dionice od trgovačkog društva za sto kuna, te iste dionice na primjer u trenutku prodaje šest mjeseci kasnije imaju tržišnu vrijednost od 120 kuna, dvadeset kuna razlike predstavlja našu kapitalnu dobit, te na taj iznos plaćamo porez na dohodak od kapitalnih dobitaka.

Koliko iznosi porez na dohodak od kapitalnih dobitaka?

Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka je 10% + prirez.

Osnovicu za obračun poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka predstavlja ostvareni dobitak. Ako se vratimo na raniji primjer gdje smo ostvarili dvadeset kuna kapitalne dobiti, tih dvadeset kuna predstavlja osnovicu za obračun poreza. Shodno tome dobivamo da nam je porezna obveza 2,3 kune (15% prireza).

Svatko tko ostvaruje dohodak od kapitala dužan je sam prijaviti dohodak i obračunati te platiti porez.

Važno je za napomenuti kako se dohodak od kapitalnih dobitaka ne oporezuje kada se ostvari dvije godine nakon stjecanja. Također je vrlo bitno naglasiti da postoji obveza vođenja detaljne evidencije ulaganja, kako bi znali na što je potrebno obračunati porez. Navedena evidencija vodi se prema FIFO metodi, odnosno „First In First Out“.

Porez kod ulaganja u kripto valute i dionice

Što ako se ostvari gubitak?

Ukoliko je prodajna cijena manja od cijene po kojoj smo nabavili, ta transakcija nam nije oporeziva budući da nije ostvarena kapitalna dobit. Navedeni gubitak može se iskoristiti za umanjenje porezne obveze, no samo ako se koristi u istom poreznom razdoblju.

Drugi dohodak

Vrlo važno je paziti na odredbe drugog dohotka u ovoj priči. Ukoliko se odlučite baviti trgovanjem dionicama ili kripto valutama, navedeno predstavlja vašu drugu djelatnost, te samim time sav dohodak od iste bi se oporezivao kao drugi dohodak. Navedeno je za vas vrlo nepovoljno te svakako preporučamo da nas kontaktirate prije obavljanja takve djelatnosti, kako bi napravili porezno planiranje i optimizirali poreznu obvezu.

Obveza izvještavanja

Svaki porezni obveznik koji je ostvario kapitalnu dobit, dužan je predati JOPPD obrazac do kraja veljače za prethodnu godinu. Navedeno je obveza samo ukoliko se ostvare kapitalni dobitci, odnosno ukoliko se kapitalni gubitci koriste za umanjenje porezne obveze, te isto dovede do toga da se u poreznom razdoblju ostvario gubitak a ne dobitak, ne postoji obveza predaje JOPPD obrasca.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća oko poreznog tretmana nekog vašeg ulaganja, slobodno nam se obratite.

 

Zanima Vas više?

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja.