U prvom dijelu teme “Potpora za samozapošljavanje” pisali smo o djelatnostima za koje možete dobiti potporu. Također smo naveli i koliki je maksimalni iznos potpore za svaku pojedinu grupu djelatnosti. U današnjem blogu, fokusirat ćemo se na prihvatljive troškove prilikom prijavljivanja potpore.

Kod Prijave potpora za samozapošljavanje od ključne je važnosti istražiti koji su to prihvatljivi troškovi projekta. Pritom se misli na dio troškova koje je moguće podmiriti financijskim sredstvima dobivenim kao rezultat pozitivno ocijenjene Prijave.

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom fiksnog i varijabilnog iznosa.

Fiksni iznos potpore

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za:

 • Inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta;
 • Troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme;
 • Uobičajene tekuće troškove poslovanja za prvih nekoliko mjeseci (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade web stranice i oglašavanja, i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem. Za registraciju svih ostalih oblika poslovnih subjekata, fiksni iznos potpore iznosi 55.000 kn. Navedene fiksne troškove nije potrebno opravdavati u Troškovniku (koji je sastavni dio Prijave) jer isti podrazumijevaju standardne troškove pokretanja poslovnog subjekta.

Varijabilni iznos potpore

Varijabilni iznosi potpore razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se ista dodjeljuje, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u osam kategorija:

 • Kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti (koje se koriste u vremenu dužem od jedne godine);
 • Kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad;
 • Kupnja ili zakup licenciranih IT programa;
 • Edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore;
 • Kupnja novih prijevoznih sredstava (*neophodnih za obavljanje djelatnosti);
 • Kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija) – najviše 20% od iznosa potpore;
 • Kupnja franšiza;
 • Usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…);

Prihvatljiv trošak je i PDV-a iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u, dok sve ostale vrste troškova koje nisu gore navedene, ne mogu biti prihvatljive za financiranje.

Visina varijabilnih troškova dokazuje se predajom ponuda ili predračuna trgovačkog društva od kojeg se planira nabava proizvoda i/ili usluga. Navedeno vrijedi za sve stavke varijabilnih troškova navedene u Troškovniku.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: mjere.hr.
Preduvjet za podnošenje Zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

Prijavom potpore za samozapošljavanje, u slučaju pozitivne ocjene, javljaju se obveze za korisnika potpore koje se moraju ispuniti kako bi se sklopio Ugovor s HZZ-om na temelju kojeg se isplaćuju novčana sredstva.

* Napomena: U slučaju pozitivne ocjene Prijave, sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) vrijednosti od 5.000,00 HRK i više trebaju biti propisno označena. Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo HZZ-a i amblem Europske unije s natpisom „Sufinancira Europska unija“.

 

Ako niste sigurni zadovoljavate li sve uvjete za dobivanje potpore za samozapošljavanje, te ako imate poteškoća u samoj prijavi, slobodno nam se obratite za stručnu pomoć i već danas započnite s ostvarenje svoje poslovne ideje.

Kontaktirati nas možete direktno preko kontakt forme na sljedećem LINKU ili preko društvenih mreža.

 

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja.