Nakon što smo se u prošloj objavi dotaknuli osnovnih obilježja društva s ograničenom odgovornošću, u ovoj objavi posvetit ćemo se razlikama između obrta i d.o.o.-a.

Obrt ili d.o.o.? To je svakako jedno od najčešćih pitanja prilikom pokretanja poslovanja. U dosadašnjim temama obradili smo što je to obrt i što je to d.o.o., danas ćemo ukratko obraditi koje su razlike te kako odabrati koji oblik organizacije je ispravan za Vas.

Za početak valjalo bi napomenuti kako su razlike između ta dva pravno organizacijska oblika značajne, a očituju se već od samog početka odnosno osnivanja. Kroz ovu objavu, u kratkim crtama objasnit ćemo razlike između obrta i d.o.o.-a koje se odnose na osnivanje, odgovornost za obveze i troškove poslovanja.

Osnivanje

Za razliku od osnivanja obrta, osnivanje društva s ograničenom odgovornošću predstavlja nešto složeniji proces. Prilikom otvaranja d.o.o.-a morate ići kod javnog bilježnika na ovjeru nužne dokumentacije te uplatiti temeljni kapital. Sve to mora biti dostavljeno u trgovački sud, koji tek onda donosi rješenje. Detaljnije o cijelom procesu u sljedećem nastavku “Kako otvoriti d.o.o.”

Nadalje, pored proceduralnih razlika otvaranja obrta i d.o.o.-a, postoji i ona troškovna. Trošak osnivanja d.o.o.-a je u startu značajno veći zbog ovjere dokumentacije od strane javnog bilježnika. Valja napomenuti kako postoji opcija e-servisa „START“ s kojim si značajno smanjujete troškove osnivanja d.o.o.-a. Detaljnije o e-servisu “Start” obradit ćemo u jednom od sljedećih blogova.

Međutim, najveća razlika u trošku između osnivanja obrta i d.o.o.-a odnosi se upravo na uplatu temeljnog kapitala kojeg u obrtu ne uplaćujete.

Kao što smo pojasnili u prethodnom blogu, minimalni iznos temeljnog kapitala za osnivanje d.o.o.-a je 20.000,00 kuna. Troškovno gledano, temeljni kapital predstavlja najveći izdatak prilikom otvaranja d.o.o.-a. Iako se iznos temeljnog kapitala može koristiti za potrebe poslovanja, sama činjenica da ga se treba uplatiti vrlo često zna biti prijelomni faktor zbog kojeg se dio poduzetnika ipak odluči za otvaranje obrta.

Odgovornost za obveze

Jedna od najbitnijih razlika između d.o.o.-a i obrta je odgovornost za obveze u poslovanju.

Obrtnik za sve obveze nastale poslovanjem odgovara s cjelokupnom svojom imovinom. Tako na primjer kod obrta, svu odgovornost poslovanja snosite sami, za sve obveze odgovarate sa svom svojom vlastitom imovinom. To se jasno očituje i kroz OIB jer je i sam OIB obrta zapravo vaš osobni OIB.

Kod d.o.o.-a je stvar dosta drugačija. Iako naravno da postoji odgovornost odgovornih osoba u d.o.o.-u za ispravno poslovanje društva, članovi društva odgovaraju za obveze društva samo do visine osnivačkog (temeljnog) kapitala. Međutim, treba uzeti u obzir činjenicu da d.o.o. primarno, za obveze nastale u poslovanju, odgovara cjelokupnom imovinom društva.

Troškovi poslovanja

Iako djeluju slično, u samom procesu poslovanja postoje određene razlike koje dovode do određenih viših iznosa troškova prilikom poslovanja d.o.o.-a u odnosu na obrt.

Prvi primjer se očituje u računovodstvu. Naime, d.o.o. ima striktne propise koji propisuju način na koji se moraju voditi poslovne knjige. Za slučaj da niste sami stručni u tome, dolazi do potrebe da uzmete vanjski knjigovodstveni servis ili da zaposlite nekoga tko će vam to raditi „in-house“.

Kod obrta je stvar jednostavnija, pogotovo ako se odlučite za paušalni način oporezivanja, gdje sve što morate voditi je knjiga prihoda, te dodatno za slučaj da imate zaposlenike, skladište i sl. morate voditi posebno propisane evidencije. Bez obzira na navedene evidencije, računovodstvo obrta je svakako puno jednostavnije od računovodstva d.o.o.-a te je nešto što možete i sami vrlo jednostavno raditi.

Bitne napomene

Na kraju bismo htjeli istaknuti par bitnih napomena vezanih uz d.o.o.. Činjenice koje svakako morate uzeti u obzir kada donosite odluku o osnivanju d.o.o.-a su:

  • Porezni propisi, odnosno sustav oporezivanja koji se odnose na obrt i d.o.o. su također različiti. Obrti su najčešće u sustavu oporezivanja temeljem poreza na dohodak, dok d.o.o. može isključivo biti u sustavu oporezivanja temeljem poreza na dobit. Iako najčešće u sustavu oporezivanja dohotka, obrti se mogu oporezivati i porezom na dobit (tzv. dobitaši). Obrnuti scenarij za d.o.o. nije moguć što znači da d.o.o. može isključivo biti u sustavu poreza na dobit;
  • Novac u društvu nije vaš osobni novac – sav novac u društvu koji potrošite morate biti u mogućnosti opravdati. Novac na računu društva je novac od društva, te ga ne možete trošiti za svoje vlastite potrebe, odnosno ako ga trošite za svoje vlastite potrebe, morat ćete ga i vratiti društvu;
  • Trošak osnivanja je trošak društva ne Vaš osobni trošak – što to zapravo znači? To znači da troškove javnog bilježnika i sve ostale troškove koji proizlaze iz osnivanja d.o.o.-a, ne snosite vi osobno, to su troškovi društva i kao takve ih možete tretirati. Budući da u trenutku osnivanja društvo nema svoj račun i svoj novac, vi morate to platiti, no nakon osnivanja taj si novac do visine stvarnih troškova možete i vratiti. Također bitno je napomenuti da iznos uplaćenog temeljnog kapitala nije dio troškova osnivanja;
  • Samo otvaranje društva je najlakši proces, postoje mnogi propisi koje morate zadovoljiti što je za novoosnovano društvo ponekad vrlo teško sve pohvatati, no to neće spriječiti inspekcije da vam dođu u kontrolu – započnite poslovanje u skladu sa svim propisima – puno jednostavnije nego kasnije ispravljati greške. Svakako si uzmite vremena, nemojte se žuriti s otvaranjem društva bez da znate u što se upuštate.

Zaključak

Zbog svega gore navedenog, razvidno je kako je d.o.o. puno jednostavniji od dioničkog društva, no ipak nešto kompliciraniji od obrta. Vjerojatno upravo zbog činjenice da je negdje u sredini, d.o.o. je najčešći oblik ustroja malih i srednjih poduzeća.

No koji je pravi oblik za Vas?

Iskreno, na to pitanje nema ispravnog odgovora, budući da puno toga ovisi o vašoj specifičnoj situaciji. Iz tog se je razloga nužno što bolje informirati, te donijeti odluku baziranu na prikupljenim činjenicama i informacijama. Prije nego donesete odluku da li da otvorite obrt ili d.o.o., svakako nam se obratite, jer kod pokretanja poslovanja definitivno vrijedi poslovica “bolje spriječiti nego liječiti”. Mi Vam možemo pomoći donijeti odluku koja će biti temelj Vašeg budućeg poslovanja.

Neovisno o tome odlučite li se za obrt ili d.o.o., za sva pitanja slobodno nam se obratite putem bilo kojeg kanala komunikacije koji vama odgovara.

Pratite nas sljedeći tjedan kada ćemo vam pobliže objasniti konkretne korake koje je potrebno poduzeti prilikom otvaranja d.o.o.-a.

 

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja.