Možeš li sa sigurnošću reći da znaš sve o porezu? 

Razumiješ kako funkcionira? Kakav porez postoji?

Sljedeći tekst objasnit će ti ga na najjednostavniji način.

1. Što je porez?

Porez je obvezno javno davanje koje država uzima od fizičkih i pravnih osoba u svrhu prikupljanja sredstava kako bi financirali javne rashode.

2. Što to zapravo znači?

Svaka država ima javna davanja kao što su infrastruktura, obrazovanje, zdravstvena zaštita, obrana, briga za starije i nemoćne, briga za socijalno ugrožene članove društva itd.

Da bi država osigurala javni novac za podmirivanje tih troškova, ona mora ostvarivati neke prihode, a jedan od njih je i porez.

3. Kakav može biti porez?

Izravan – uplaćujemo direktno u državnu blagajnu ili mi osobno ili poslodavac u naše ime.

Primjer: porezi na dohodak i na dobit.

Neizravan – ne snosi ga onaj koji uplaćuje novac u državnu blagajnu, nego ga najčešće prebacuju na druge kroz cijenu svojih proizvoda i usluga.

Primjer: porez na dodanu vrijednost.

4. Stope poreza

Ovisno o poreznom sustavu, stope svakog pojedinog poreza su različite kao i njegovi udjeli u ukupnim prihodima država. Omjer izravnih i neizravnih poreza također varira.

Postoje države na svijetu koje uopće ne naplaćuju npr. porez na dohodak, kao što su Bahami i Ujedinjeni Arapski Emirati.

 

Drugim riječima, svatko od nas, i pojedinci i poduzeća, izravno ili neizravno, obvezan je plaćati određeni dio svojih prihoda kako bi zauzvrat od države dobili osnovne javne usluge.

 

Zanima te više?

Prati nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja i savjeta.