Porez na dodanu vrijednost (PDV) je relativno nov porez, a njegovo osmišljavanje pripisuje se dvama osobama.

Za njemačkog poduzetnika F. Von Siemensa, porez na dodanu vrijednost predstavljao je rješenje problema koji su nastajali pri implementaciji poreza na prodaju i obrtaj zaliha, dok je za Amerikanca Thomasa S. Adamsa PDV predstavljao bolju verziju poreza na dobit.

U stvarnosti, PDV je implementiran u većini država kao poboljšani porez na prodaju. U EU na primjer, VAT se koristi kako bi se smanjilo ili eliminiralo potrebu za ostalim porezima na prodaju te se zasebno zadržao porez na dobit.

PDV u Hrvatskoj

Hrvatska je PDV uvela 1. 1. 1998. godine.

U Hrvatskoj su trenutno u upotrebi tri stope PDV-a i dodatno nulta stopa, odnosno oslobođenje od PDV-a.

25 % Sve isporuke dobara i usluga za koje nije posebno propisana snižena stopa ili oslobođenje
13 % Smještaj, isporuka vode, ulaznice za koncerte i dr.
5 % Kruh, mlijeko, knjige, lijekovi, kinoulaznice i dr.
0 % ili oslobođeno PDV-a Poštanske usluge i dr.

Opća stopa PDV-a u Hrvatskoj jedna je od najviših u EU.

Obveznici PDV-a u Hrvatskoj su svi oni koji se bave nekim vidom obavljanja gospodarske djelatnosti.

Iako su obveznici PDV-a poduzetnici, PDV je neizravan porez te ga ne plaćaju poduzetnici nego ga plaćaju kupci njihovih usluga, dok ga poduzetnici uplaćuju u državni proračun.

U Hrvatskoj svaki poduzetnik može biti dio sustava PDV-a, no tek kada pređe prag od 300.000 HRK postaje obvezan biti dio sustava PDV-a.

 

Zanima vas više?

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja.