Što je to APCIT Certifikat?

IBFD na tržištu nudi APCIT certifikat, odnosno Advanced Professional Certificate in International Taxation. Radi se o prestižnom certifikatu, kojim porezni stručnjaci dobivaju opsežno i praktično poznavanje i razumijevanje internacionalnog oporezivanja, ponajviše u segmentima poreznih sporazuma, transfernih cijena kao i internacionalnog poreznog planiranja. Temeljem ovog programa obuke od strane IBFD-a, dobiveni certifikat pruža jedinstvenu kvalifikaciju svim poreznim stručnjacima koji žele biti prepoznati kao stručnjaci u području međunarodnog oporezivanja.

IBFD, odnosno International Bureau of Fiscal Documentation, je od trenutka svog osnivanja 1938. godine do danas postao vodeća organizacija vezana za sva pitanja internacionalnih poreza.

Sam sadržaj programa certifikata svojim polaznicima pruža sveobuhvatno i praktično razumijevanje međunarodnog oporezivanja, posebno u gore navedenim područjima, no isto tako i najčešćih struktura i transakcija (npr. holding, IP, financije i usluge). Polaznici su također upoznati s najnovijim međunarodnim poreznim zbivanjima iz OECD-a, UN-a i Europske unije koja utječu na svakodnevni rad internih poreznih stručnjaka i poreznih savjetnika.

Dean Cimera položio je APCIT Certifikat

S ponosom možemo reći kako je Dean Cimera, ovlašteni porezni savjetnik i izvršni direktor u društvu za porezno savjetništvo Cimera & suradnici, uspješno položio navedeni certifikat, te samim time dalje nastavio graditi svoju impresivnu lepezu kompetencija.

 

DEAN CIMERA APCIT Certifikat

APCIT Certifikat

Što to znači za naše klijente?

Za naše klijente to ne samo da predstavlja dokaz o našoj predanosti u kontinuirano napredovanje i daljnje usavršavanje i razvijanje kompetitivnih prednosti, nego isto tako to znači i da nam se sa sigurnošću mogu obratiti za sve oblike poreznog i financijskog savjetovanja, kako u domaćem poslovanju i porezima, tako i u internacionalnom poslovanju i porezima.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite.

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja.