Porez na dohodak je izravan porez koji plaćaju svi koji ostvaruju neku vrstu dohotka, odnosno porez koji se nameće izravno na dohodak osobe ili domaćinstva koje bi trebali snositi porezni teret.

Zašto je “pravedniji” od ostalih poreza?

Porez na dohodak nameće se na oporezivi dohodak pojedinaca, obično prema progresivnim poreznim stopama. Zbog tog svojstva može se dobro prilagoditi sposobnosti plaćanja pojedinaca i domaćinstva.

Drugim riječima, njegovom se primjenom može postići pravednija raspodjela dohotka nakon oporezivanja nego prije oporezivanja. Zato je on u najvećem broju zemalja jedan od osnovnih poreza čijom se progresivnosti unosi pravednost u porezni sustav.

Sa stajališta pravednosti, porez na dohodak smatra se superiornim s obzirom na ostale poreze.

Što se oporezuje?

U Hrvatskoj se porezom na dohodak oporezuje:

 • Dohodak od nesamostalnog rada
 • Dohodak od samostalne djelatnosti
 • Dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Dohodak od kapitala i/ili drugi dohodak

Bitno je uzeti u obzir i načelo svjetskog dohotka; rezidentima se oporezuje dohodak koji ostvaruju u tuzemstvu i u inozemstvu, dok se nerezidentima oporezuje dohodak ostvaren u tuzemstvu prema načelu tuzemskog dohotka.

Preporuke

Kako bi se zadržala osnovna načela oporezivanja, koja kažu kako porezi moraju biti jednostavni, pravedni i učinkoviti, preporuke svjetske banke su:

 • da se porez na dohodak bazira na malom broju poreznih razreda (ne više od tri)
 • snižavanje gornje granične porezne stope (ne više od 40%)
 • širenje porezne osnovice ukidanjem izuzeća i smanjivanjem oslobođenja
 • oporezivanje dohotka poljoprivrednika i samostalnog rada
 • oporezivanje raznih dodataka na plaću (topli obrok, prijevoz)

Pravednost se postiže uvođenjem progresivnosti putem određivanja dovoljno visokog osobnog odbitka*. Takav porez na dohodak ima široku poreznu osnovicu i blagu progresivnost. Porez se treba ubirati uz jednake uvjete za domaće i inozemne porezne obveznike.

Porez na dohodak u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je sustav poreza na dohodak uređen tako da postoje dva porezna razreda:

1. razred – do razine mjesečnih primanja od 30.000,00 HRK  (porezna stopa je 24%)

2. razred – preko 30.000,00 HRK (porezna stopa je 36%)

Olakšice

U porezne olakšice ubrajaju se:

 • osobni odbitak
 • odbitci za uzdržavanu djecu
 • odbitci za uzdržavane članove obitelji
 • odbitci za invalidnosti
 • porezna olakšica za Hrvatske ratne vojne invalide
 • porezna olakšica za zaposlenike koji imaju prebivalište ili boravište na području JLS razvrstanih u prvu skupinu po stupnju razvijenosti (prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara)
 • porezna olakšica za osobe prijavljene na minimalcu

 

Zanima vas više?

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja i savjeta.


Izvori

*na visinu jednog BDP-a po stanovniku ili u zemljama s lošom poreznom administracijom -do dva BDP-a po stanovniku.