Sve popularniji izraz za koji nerijetko čujemo u medijima, freelancing je termin koji se koristi za rad kao nezavisni stručnjak. No što je to zapravo, te još važnije, koja su pravila za porez u freelancingu?

Zamislite sljedeće: postoji firma koja ima određeni zadatak, potrebu za nečim što mora biti obavljeno. Imaju dvije opcije: zaposliti nekoga da im to odradi ili zaposliti vanjskog podizvođača. Freelancing se odnosi upravo na drugi dio.

Koji je porezni tretman freelancinga?

Ukoliko razmišljate o karijeri freelancera, porezni tretman istoga vam je sigurno visoko na listi prioriteta.

Freelancing kao takav predstavlja obavljanje gospodarske djelatnosti te s obzirom na navedeno, može se obavljati na dva načina:

  • Kao fizička osoba;
  • Kao pravna osoba/obrt.
Freelancing kao fizička osoba

Možda je najjednostavnije krenuti kao fizička osoba, budući da je sve što morate napraviti – krenuti raditi. To nažalost nije i najisplativije. Naime, ako krenete u svijet freelancinga kao fizička osoba, navedeno će vam se zbog činjenice da se smatra obavljanjem gospodarske djelatnosti tretirati kao drugi dohodak, što je svakako vrlo nepovoljno za vas.

Ukoliko uzmete u obzir naknade koje platforme naplaćuju, plus davanja za drugi dohodak, možete doći do situacije gdje se morate odreći više od pola zarade.

Freelancing kao pravna osoba/obrt

Ako se freelancing kao fizička osoba ne isplati, koje su alternative? Svakako neki pravni oblik, a za primjer ćemo navesti obrt. Iako i kao obrtnik radite kao fizička osoba, pravni oblik obrta omogućava vam da prihode ostvarene od freelancinga prijavite na obrt i na taj način optimizirate svoja davanja.

Možete se odlučiti i na paušalno oporezivanje obrta, što samo dodatno optimizira cijelu priču.

Druga opcija je neki oblik društva, na primjer j.d.o.o. ili d.o.o., no isto sa sobom nosi svoje neke izazove kojih morate biti svjesni prije nego krenete.

Na primjer, d.o.o. od vas zahtjeva da imate 20.000 HRK temeljnog kapitala. Tu je i vođenje poslovnih knjiga i predaja raznih obrazaca, a ako navedeno ne znate raditi sami, tu je i trošak knjigovodstva.

Što se najviše isplati?

Preporuka bi svakako bila da krenete s obrtom u kojem ćete odabrati paušalni oblik oporezivanja.

U tom slučaju, ako vam freelancing krene i prođete gornji prag paušalnog oporezivanja (300.000 HRK), možete prenijeti poslovanje u d.o.o. te normalno nastaviti s radom.

Najbolji i najsigurniji način poslovanja je unaprijed riješiti usklađenost sa zakonskim obvezama, stoga preporujemo da nas kontaktirate prije ovakvog pothvata, kako bi vam pomogli naći najprimjereniji model poslovanja za vas.

 

Zanima Vas više?

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn stranicama za još jednostavnih objašnjenja.